Ga naar de inhoud

SIM plafond molens omhoog

Er is ook goed nieuws deze verkiezingsweek. Demissionair staatsecretaris Gunay Uslu heeft 21 november in de Staatscourant het besluit gepubliceerd dat met ingang van de SIM 2024, het subsidiabel plafondbedrag voor de categorie ‘molens’ verhoogd wordt van €60.000 naar €72.500 per zesjaars SIM-periode.

Dit naar aanleiding van een brief van De Hollandse Molen aan het bewindspersoon waarin wordt aangegeven er sinds 2006, toen dit plafond werd vastgesteld al sprake is van 45% inflatie.

Molens kennen, in tegenstelling tot andere categorieën rijksmonumenten, geen maximale subsidiabele kosten op basis van de herbouwwaarde, maar een vast bedrag aan maximale subsidiabele kosten. Dit maximumbedrag is in 2006 vastgesteld op een bedrag van € 60.000 bij een subsidiepercentage van 50%. De aanvraagronde van 2024 wordt weer een zogeheten ‘molenjaar’ voor de Sim: de molens mochten in 2006 als eerste instromen in de het toenmalige Besluit rijkssubsidiëring instandhouding monumenten (Brim), en sindsdien komt een groot deel om de zes jaar terug. De Vereniging De Hollandsche Molen heeft aandacht gevraagd voor indexatie van het maximumbedrag aan subsidiabele kosten voor molens. In de praktijk blijkt namelijk dat het huidige plafondbedrag onvoldoende is om de molens goed in stand te kunnen houden. De consumentenprijsindex (CPI) is de meest gangbare indicator om inflatie in uit te drukken en deze is sinds 2006 met 45% gestegen.

Eerder werd al het subsidiepercentage verhoogd van 50% naar 60% om de eigenaren in de toenemende kosten van het molenonderhoud te gemoed te komen.

Tevens wordt ook het subsidieplafond voor de categorie ‘Groene monumenten’ en ‘Overige monumenten’ verhoogd, van € 10.000 naar € 12.083,33.

Aan het budget voor ‘Groene monumenten’ wordt 3 miljoen euro toegevoegd. Daarnaast voegt de bewindsvrouwe een totaal van 20 miljoen euro toe aan de subsidiepot voor de categorie ‘overige monumenten’.

Zie hier voor de volledige tekst van het besluit in de Staatscourant.