Ga naar de inhoud

DE MOLENCONSULENT

Welke diensten bied ik aan?

DE MOLENCONSULENT ALS

BOUWKUNDIGE

De Molenconsulent levert:

 • Nul-meting / onderhoudsmeting conform NEN 2767
 • Werkomschrijving onderhoudswerkzaamheden
 • Restauratiebestek
 • Bouwkundige tekeningen
 • Calculaties
 • Conform restauratieladder
 • hanteert de ERM richtlijnen

DE MOLENCONSULENT ALS

Erfgoedspecialist

De Molenconsulent levert:

 • Projectplannen
 • Kostencalculaties
 • PIP-plannen
 • Subsidieaanvraag SIM
 • Subsidiebeoordeling
 • Subsidieverantwoording
 • Onderhoudsinspectie
Moleninterieur, gaandewerk pelmolen De Vriendschap, Winsum

DE MOLENCONSULENT ALS

VAKMOLENAAR

De Molenconsulent kan u helpen met:

 • ARBO: opstellen van een RIE en Plan van Aanpak
 • Keurmeester valbeveiliging & training gebruik
 • Instructie en begeleiding molenvrijwilligers
 • Opleiding vrijwillige molenaars & examentraining
 • Lezing over molens en begeleiding molenbezoek voor scholen
 • Training vakkundig ‘Olieslager’ voor vrijwillig molenaars
 • Opmeten en bestellen nieuwe molenzeilen

DE MOLENCONSULENT

Heeft u een lastig vraagstuk?

Ik kom graag langs!