Ga naar de inhoud
Moleninterieur met bilhamers, Gieterveen, Drenthe.

Theorie en praktijk

De Molenconsulent combineert een achtergrond van een hoger beroepsopleiding in de techniek (ingenieur civiele bouwkunde) en twee decennia werkervaring bij de lagere overheid in bouwprojecten met een levenslange passie voor molens en monumentaal erfgoed. Als molenaar en opleider met veel enthousiasme de liefde voor molen en ambacht in praktijk gebracht. Vanuit mijn waterbouwkundige achtergrond heb ik speciale interesse in bruggen, sluizen en gemalen. Het behoud van monumentale waarden en het verhaal van ieder uniek stuk erfgoed staat voorop. Of het nu gaat om een imposante stadskorenmolen of een afgelegen windmotor.

DE MOLENCONSULENT

Wat maakt mij uniek?

Vertaalslag

Ik begrijp de behoeften van molenaars, moleneigenaren en stichtingbestuurders. Door mijn achtergrond spreek ik ook de taal van vergunningverlenende instanties en subsidiërende partijen.

Techniek & Ambacht

Monumentenbeheer heeft de focus op behouden door goed beheer. Molens zijn werktuigen met een monumentenstatus. Het ambachtelijk gebruik vraagt om een gedegen afweging tussen veiligheid en behoud van de monumentale waarden.

Molenwereld

De Molenconsulent heeft een groot netwerk opgebouwd in de molenwereld, van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, Gilde van Vrijwillige Molenaar, AKG, TIMS, tot diverse molenmakers en restauratiespecialisten.

ONZE ERVARING

Over de volle breedte

De Molenconsulent is langjarig betrokken bij het beheer en onderhoud van molen. In eerste instantie als vrijwilliger bij vereniging De Zaansche Molen. Als maalploeglid en later als molenaar van oliemolen het Pink werd menige onderhoudsklus uitgevoerd en visie ingebracht bij grotere ingrepen. Bij het Gilde van Molenaars bijgedragen aan het ‘verstevigen’ van fundamenten van de opleiding tot Vrijwillige Molenaar. De Molenconsulent werkte mee aan herziening van exameneisen onder auspiciën van de Hollandsche Molen. Met de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed werkte de Molenconsulent een aantal keer samen op het gebied van onderhoudssubsidies. De Molenconsulent werkte mee aan het behouden van molenschuur de Pauw in Nauerna en was sparringpartner van de aannemer van de herbouw van de molen.

De Molenconsulent

ing. Ranko Veuger

DE MOLENCONSULENT

DE MOLENCONSULENT

Heeft u een lastig molenvraagstuk?

Ik kom graag langs!