Ga naar de inhoud

Subsidie | Beheer | Onderhoud

Meer dan 30 jaar molenervaring

De Molenconsulent loopt al heel lang rond in de molenwereld. Reeds op jonge leeftijd werd hij bevangen met het ‘molenvirus’. Zo begon hij op zijn twaalfde op de timmerclub van de Zaansche Molen. Daarna is hij al snel lid geworden van de maalploeg van molen het Pink. Vanaf 1996 werd hij molenaar op deze authentieke lijnoliemolen.

Moleninterieur, Gieterveen, Drenthe.

Subsidieadvies

De Molenconsulent kent de vele afkortingen en regeltjes in subsidieland als zijn broekzak. Ik adviseer op het gebied van onderhoudssubsidies en projectsubsidies. Ik verzorg uw aanvraag en begeleid eventueel het gehele traject tot en met de verantwoording.

Onderhoudsinspectie

Goed monumentenbeheer valt of staat met regelmatige inspecteren van het onderhoud. Een bouwkundige inspectie kijkt naar het gebouw, in een molen het ‘staande werk’ genoemd. Daarnaast kijk ik naar de molen als functioneel werktuig. Bij een inspectie laat ik de molen draaien of malen.

PIP-plan

Om in aanmerking te komen voor een SIM subsidie dient u een Periodiek Instandhoudingsplan aan te leveren. Het PIP-plan bestaat uit een onderhoudsplanning en een meerjarenbegroting. De basis hiervoor is de onderhoudsinspectie of zg. ‘Nul-meting’. Ik maak alle benodigde documenten voor u klaar.

Restauratieplan

Voor grotere ingrepen kan een restauratieplan worden gemaakt om de restauratiekwaliteit nauwkeurig te beschrijven en te zorgen voor voldoende waarborgen. Hier hoort ook een kostencalculatie bij. Ik volg hierbij de restauratieladder en de nieuwste ERM richtlijnen.

Bestek & Tekeningen

Bij een restauratieplan horen een gedetailleerde beschrijving van de werkzaamheden, vaak verduidelijkt met tekeningen. ‘Het bestek’. Ik maak maatvoeringstekeningen voor te vernieuwen onderdelen of detailtekeningen van smeedwerk.

Uitvoeringsbegeleiding

Bij het uitvoeren van groot en klein onderhoud en restauraties is een voldoende deskundige controle van de werkzaamheden van groot belang voor de uiteindelijke op te leveren restauratiekwaliteit. Ik begeleid uw restauratie en onderhoudsklussen of neem het gehele molenbeheer in beheer.

Referenties

Stichting Molen Bavel

Voor molenstichting inspectie, jaarlijkse begeleiding onderhoud en aanvraag subsidies op basis van een raamovereenkomst.

Info bij:

TON MEESTERS / FRANK VAN BEIJSTERVELDT

Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed

Voor de RCE: Beoordeling subsidieaanvragen BRIM/SIM, inventarisatie status molenrompen en restanten, update voorbereiden Monumentenregistratie diverse molens en molenrompen.

Info bij:

GERARD TROOST

Provincie Utrecht

Voor de afdeling Subsidies van de Provincie Utrecht: Beoordeling subsidieaanvragen subsidieregeling Molenonderhoud en Parelfonds aanvragen.

Info bij:

SANDRA KOOLSBERGEN

Het Utrechts Landschap

Voor de Stichting De Utrechtse Molens – Maken tekeningen regelen vergunningaanvraag tbv wijzigingen aan monument. Funderingsonderzoek en restauratiebestek poldermolen.

Info bij:

ZDENKO BEBEK

De molenconsulent blogt

Molens & Erfgoed

Molendatabase.nl screenshot
De ‘Nieuwe’ Molendatabase

De meeste molenliefhebbers weten dat er al heel lang twee verschillende molendatabases op het web te vinden zijn. De eerste versie is die op de website van de vereniging De Hollandsche Molen, welke voortkomt uit Het Nederlands Molenbestand, voor oudere liefhebbers bekend als het ‘Rode Boekje’ dat sinds 1981 verscheen. Deze ‘oerdatabase’ is jarenlang samengesteld… Lees verder »Homepage

Lees meer
De Loenderveense Molen
SIM plafond molens omhoog

Er is ook goed nieuws deze verkiezingsweek. Demissionair staatsecretaris Gunay Uslu heeft 21 november in de Staatscourant het besluit gepubliceerd dat met ingang van de SIM 2024, het subsidiabel plafondbedrag voor de categorie ‘molens’ verhoogd wordt van €60.000 naar €72.500 per zesjaars SIM-periode. Dit naar aanleiding van een brief van De Hollandse Molen aan het… Lees verder »Homepage

Lees meer

DE MOLENCONSULENT

Heeft u een subsidievraagstuk?

Ik kom graag langs!