Meteen naar de inhoud

Subsidie | Beheer | Onderhoud

Meer dan 30 jaar molenervaring

De Molenconsulent loopt al heel lang rond in de molenwereld. Reeds op jonge leeftijd werd hij bevangen met het ‘molenvirus’. Zo begon hij op zijn twaalfde op de timmerclub van de Zaansche Molen. Daarna is hij al snel lid geworden van de maalploeg van molen het Pink. Vanaf 1996 werd hij molenaar op deze authentieke lijnoliemolen.

Moleninterieur, Gieterveen, Drenthe.

Subsidieadvies

De Molenconsulent kent de vele afkortingen en regeltjes in subsidieland als zijn broekzak. Ik adviseer op het gebied van onderhoudssubsidies en projectsubsidies. Ik verzorg uw aanvraag en begeleid eventueel het gehele traject tot en met de verantwoording.

Onderhoudsinspectie

Goed monumentenbeheer valt of staat met regelmatige inspecteren van het onderhoud. Een bouwkundige inspectie kijkt naar het gebouw, in een molen het ‘staande werk’ genoemd. Daarnaast kijk ik naar de molen als functioneel werktuig. Bij een inspectie laat ik de molen draaien of malen.

PIP-plan

Om in aanmerking te komen voor een SIM subsidie dient u een Periodiek Instandhoudingsplan aan te leveren. Het PIP-plan bestaat uit een onderhoudsplanning en een meerjarenbegroting. De basis hiervoor is de onderhoudsinspectie of zg. ‘Nul-meting’. Ik maak alle benodigde documenten voor u klaar.

Restauratieplan

Voor grotere ingrepen kan een restauratieplan worden gemaakt om de restauratiekwaliteit nauwkeurig te beschrijven en te zorgen voor voldoende waarborgen. Hier hoort ook een kostencalculatie bij. Ik volg hierbij de restauratieladder en de nieuwste ERM richtlijnen.

Bestek & Tekeningen

Bij een restauratieplan horen een gedetailleerde beschrijving van de werkzaamheden, vaak verduidelijkt met tekeningen. ‘Het bestek’. Ik maak maatvoeringstekeningen voor te vernieuwen onderdelen of detailtekeningen van smeedwerk.

Uitvoeringsbegeleiding

Bij het uitvoeren van groot en klein onderhoud en restauraties is een voldoende deskundige controle van de werkzaamheden van groot belang voor de uiteindelijke op te leveren restauratiekwaliteit. Ik begeleid uw restauratie en onderhoudsklussen of neem het gehele molenbeheer in beheer.

Referenties

Monumentenadvies Oost

Samenwerking Monumentenadvies Oost – Restauratiebestek molen de Valk in Zalk. Opdrachtgever Gemeente Kampen.

ARIE SCHUILENBURG / ROEL KOSSE

Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed

Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed – Beoordeling subsidieaanvragen BRIM, Inventarisatie status molenrestanten, Update Monumentenregister diverse molens en molenrompen.

GERARD TROOST

Provincie Utrecht

Provincie Utrecht – Beoordeling subsidieaanvragen subsidieregeling Molenonderhoud en Parelfonds aanvragen.

SANDRA KOOLSBERGEN

De molenconsulent blogt

Een visie op molens en erfgoed

De Molenconsulent Blogt

Op deze plek wil ik diverse zaken, die ik signaleer in de ‘Molenwereld’, uit heden en ve…

Welkom bij de Molenconsulent

November 2021, de Molenconsulent opent haar deuren, of misschien beter, licht de vang…Na de afgelope…

DE MOLENCONSULENT

Heeft u een subsidievraagstuk?

Ik kom graag langs!